Rajamangala University of Technology Lana Northern Campus
  User Organizer
User Name
Password

ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่?

สมัครสมาชิก

06-131-002: วิชาการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
 

1. การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 
การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
2. จักรเย็บผ้า 
จักรเย็บผ้า
3. การเย็บตะเข็บมือ 
การเย็บตะเข็บมือ
4. การเย็บตะเข็บจักร 
การเย็บตะเข็บจักร
5. การเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว 
การเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว
6. การวัดตัว 
การวัดตัว
7. การเลือกผ้า(การเตรียมผ้า) 
การเลือกผ้า(การเตรียมผ้า)
8. การสร้างแบบเสื้อฮาวายแขนสั้น 
การสร้างแบบเสื้อฮาวายแขนสั้น
9. การเผื่อตะเข็บและวางแบบตัดเสื้อฮาวาย 
การเผื่อตะเข็บและวางแบบตัดเสื้อฮาวาย
10. การเย็บเสื้อฮาวายตามลำดับขั้นตอน 
การเย็บเสื้อฮาวายตามลำดับขั้นตอน
11. การสร้างแบบกางเกงหลวม 
การสร้างแบบกางเกงหลวม
12. การเผื่อตะเข็บและวางแบบตัดกางเกงหลวม 
การเผื่อตะเข็บและวางแบบตัดกางเกงหลวม
13. การเย็บกางเกงหลวมตามลำดับขั้นตอน 
การเย็บกางเกงหลวมตามลำดับขั้นตอน
14. การสร้างแบบกระโปรงทรงตรง 
การสร้างแบบกระโปรงทรงตรง
15. การเผื่อตะเข็บและวางแบบตัดกระโปรงทรงตรง 
การเผื่อตะเข็บและวางแบบตัดกระโปรงทรงตรง
16. การเย็บกระโปรงทรงตรงตามลำดับ 
การเย็บกระโปรงทรงตรงตามลำดับ


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1624