คลิกเพื่อปิดหน้าต่าง ภาพที่ 10.1 ดินเค็ม (saline soils)