หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  2/10 ต่อไป 
 วิชาลีลาศ : รหัสวิชา 01-610-025
หน่วยที่ 3 การเต้นรำจังหวะบีกิน - บีกิน (BEGUINE) - ดนตรีและการนับจังหวะ - ความเร็วช้าของจังหวะดนตรี - การจับคู่ - การก้าวเท้า

ภาพที่ 3.1 การจับคู่ในจังหวะบีกิน
ภาพที่ 3.2 ลวดลายของจังหวะบีกิน

หน่วยที่ 3 การเต้นรำจังหวะบีกิน

บีกิน (BEGUINE)

บีกินเป็นจังหวะลีลาศประเภทเบ็ดเตล็ด (POP AND SOCIAL DANCES) ที่ปัจจุบันนิยมเต้นกันเฉพาะงานสังคมลีลาศทั่ว ๆ ไปในประเทศไทย ไม่นิยมเต้นกันในต่างประเทศ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าคนไทยเรานิยมเต้นรำจังหวะบีกินมาตั้งแต่เมื่อไร เท่าที่พอจะทราบได้คือ ในช่วงเวลาที่ครูอัตถ์ พึ่งประยูร บรมครูสอนลีลาศคนหนึ่งของไทยที่เต้นรำมาตั้งแต่ พ.ศ. 2492 หรือ 2493 นั้นก็มีการเต้นรำจังหวะบีกินกันแล้ว โดยเข้าใจกันว่าชาวฟิลิปปินส์ที่มาเล่นดนตรีในเมืองไทยเป็นผู้แนะนำ

ดนตรีและการนับจังหวะ

ดนตรีของจังหวะบีกินเป็นแบบ 4/4 คือ มี 4 จังหวะใน 1 ห้องเพลง โดยที่สามจังหวะแรกจะเป็นเสียงหนัก และจังหวะที่สี่จะ
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 3.1 การจับคู่ในจังหวะบีกิน
เป็นเสียงเบา และทุก ๆ จังหวะจะมีความเร็วช้าเท่ากันหมด

การนับจังหวะจะนับ 1,2,3, พัก, 1,2,3,พัก (พัก หมายถึง พักเข่าหรืองอเข่า) ต่อเนื่องกันไป และก้าวที่ 1 ตรงกับจังหวะที่ 1 ของห้องเพลง

ความเร็วช้าของจังหวะดนตรี


ดนตรีของจังหวะบีกินบรรเลงด้วยความเร็วประมาณ 28 – 32 ห้องเพลงต่อนาที

การจับคู่


การจับคู่เป็นแบบปิดของละตินอเมริกันโดยทั่วไป

การก้าวเท้า


การก้าวเท้าทุก ๆ ก้าวไม่ว่าจะเป็นการเดินไปข้างหน้าหรือถอยหลังก็ตามต้องให้ฝ่าเท้าถึงพื้นก่อนเสมอ แล้วจึงราบลงเต็มเท้า ในขณะที่เดินเข่าจะงอเล็กน้อยเมื่อยกเท้าก้าวไป และตึงเมื่อวางเท้าถึงพื้นและราบเท้าลง เมื่อรับน้ำหนักตัวเต็มที่ หลักการก้าวเท้า คือ เข่าจะงอข้างหนึ่ง และตั้งข้างหนึ่งสลับกันไปมา ซึ่งจะทำให้สะโพกบิดไปมาอย่างเป็นธรรมชาติ
และสวยงาม ส่วนลำตัวตึงแต่เอวถึงศีรษะตรงและนิ่ง อย่าแกว่งตัวไปมา เพราะจะทำให้ไม่น่าดู

ลวดลายของจังหวะบีกินที่เป็นลวดลายพื้นฐานและนิยมเต้นกันโดยทั่วไปได้แก่
1. เบสิค วอล์ค (BASIC WALK)
2. เอ๊าท์ไซด์ สเต็ป (OUTSIDE STEP)
3. ครอสซิ่ง สเต็ป (CROSSING STEP)
4. แฮนด์ ทู แฮนด์
5. วาโซเวียนน์ เทิร์น (VARSOUVIENNE TURN)
6. พรอมเมอหนาด
7. เลฟท์ แอนด์ ไรท์ เทิร์น พิวอท (LEFT AND
        RIGHT TURN PIVOT)
8. อันเดอร์ อาร์ม เทิร์น
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 3.2 ลวดลายของจังหวะบีกิน