หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  5/6 ต่อไป 
 วิชาลีลาศ : รหัสวิชา 01-610-025
หน่วยที่ 12 การลีลาศจังหวะแทงโก้ - ลวดลายการเต้นของจังหวะแทงโก้ - ลวดลายการเต้นโอเพ่น
พรอมเมอหนาด (OPEN PROMENADE)
- โอเพ่น พรอมเมอหนาด ชาย - โอเพ่น พรอมเมอหนาด หญิง

ภาพที่ 12.2 ลวดลายการเต้นโอเพ่น พรอมเมอหนาด (OPEN PROMENADE)
วิดีโอที่ 12.1 ลวดลายการเต้นโอเพ่น พรอมเมอหนาด (OPEN PROMENADE)


ลวดลายการเต้นของจังหวะแทงโก้

ลวดลายการเต้นรำจังหวะแทงโก้ที่จัดอยู่ในขั้นมูลฐานและเป็นลวดลายที่นิยมเต้นกันโดยทั่วไปได้แก่

  1. แทงโก้ วอล์ค (TANGO WALK)
  2. โพรเกรสซีฟ ไซด์ สเต็ป (PROGRESSIVE SIDE STEP)
  3. ร็อค เทิร์น (ROCK TURN)
  4. โพรเกรสซีฟ ลิงค์ (PROGRESSIVE LINK)
  5. แนชเชอรัล ทวิสต์ เทิร์น (NATURAL TWIST TURN)
  6. โอเพ่น พรอมเมอหนาด (OPEN PROMENADE)
  7. โคลสด์ พรอมเมอหนาด (CLOSED PROMENADE)
  8. แบค คอร์เต้ (BACK CORTE')
  9. โอเพ่น รีเวิร์ส เทิร์น (OPEN REVERSE TURN)

ลวดลายการเต้นโอเพ่น พรอมเมอหนาด (OPEN PROMENADE)

โอเพ่น พรอมเมอหนาด เป็นลวดลายที่ผู้เริ่มหัดลีลาศของไทยนิยมหัดกันเป็นสวดลายแรกในแบบที่เรียกว่า แทงโก้ 8 ซึ่งความจริงแล้วลวดลายนี้มีเพียง 4 ก้าวเท่านั้นส่วน 4 ก้าวหลังนั้นเป็นโพรเกรสซีฟ ไวด์ สเต็ป 3 ก้าวและวอล์คที่เรียกว่า “ฟอร์ม เดอะ วอล์ค อินทู พรอมเมอหนาด) (FROM THE WALK INTO PROMENADE) อีก 1 ก้าว อย่างไรก็ตามเราสามารถนำลวดลายอื่นมาเต้นต่อจาก โอเพ่น พรอมเมอหนาด ได้โดยไม่จำเป็นต้องเต้น โพรเกรสซีฟ ไซด์ สเต็ป เสมอไป เช่น อาจต่อด้วย ร็อค เทิร์น , แบค คอร์เต้ (BACK CORTE) ,หรือ โฟร์ สเต็ป (FOUR STEP) เป็นต้น

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 12.2 ลวดลายการเต้นโอเพ่น
พรอมเมอหนาด (OPEN PROMENADE)

คลิกเพื่อดูภาพขยาย วิดีโอที่ 12.1 ลวดลายการเต้นโอเพ่น
พรอมเมอหนาด (OPEN PROMENADE)


โอเพ่น พรอมเมอหนาด ชาย

โอเพ่น พรอมเมอหนาด ของชาย ประกอบด้วยการเดิน 4 ก้าว ดังนี้ เริ่มต้นด้วยการจับคู่ในท่าพรอมเมอหนาดและหันหน้าเฉียงเข้าฝาห้องตามแนวเต้นรำ
ก้าวที่ การก้าวท้า จังหวะ
1 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างๆ ไปตามแนวเต้นรำ ให้ส้นเท้าถึงพื้นก่อน แล้วจึงราบลงเต็มเท้า ช้า
2 ก้าวเท้าขวาไขว้ข้ามเท้าซ้ายไปข้างหน้า ให้ส้นเท้าถึงพื้นก่อน แล้วจึงราบลงเต็มเท้า (ก้าวที่ 1 และ 2 ก้าวเท้าเหมือนกับ 2 ก้าวแรกของแนชเชอรัล ทวิสต์ เทิร์น) เร็ว
3 ก้าวเท้าซ้ายสั้นๆ แยกออกข้างและเยื้องไปข้างหน้าเล็กน้อยให้ขอบเท้าด้านในถึงพื้นก่อนแล้วจึงราบลงเต็มเท้า เร็ว
4 ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า โดยก้าวเท้าออกนอกคู่ ให้ส้นเท้าถึงพื้นก่อนแล้วจึงราบลงเต็มเท้า ช้า

การใช้เท้า : 1. ส้นเท้า
  2. ส้นเท้า
  3. ขอบเท้าด้านใน
  4. ส้นเท้า
ปริมาณการหมุน : ไม่มี
การเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางตรงกันข้าม : ทำเพียงเล็กน้อยในก้าวที่ 2
ตำแหน่งการเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางตรงกันข้าม : ทำในก้าวที่ 2 และ 4

โอเพ่น พรอมเมอหนาด หญิง

โอเพ่น พรอมเมอหนาด ของหญิงประกอบด้วยการเดิน 4 ก้าวดังนี้
เริ่มด้วยการจับคู่ในท่าพรอมเมอหนาดและหันหน้าเฉียงเข้ากลางห้องตามแนวเต้นรำ

ก้าวที่ การก้าวท้า จังหวะ
1 ก้าวเท้าขวาไปข้างๆ ไปตามแนวเต้นรำ ให้ส้นเท้าถึงพื้นก่อน แล้วจึงราบลงเต็มเท้า ช้า
2 ก้าวเท้าว้ายไขว้เท้าขวา ให้ส้นเท้าถึงพื้นก่อนแล้วจึงราบลงเต็มเท้า (ก้าวที่ 1 และ 2 ก้าวเท้าเหมือน 2 ก้าวแรกของแนชเชอรัล ทวิสต์ เทิร์น) เริ่มหมุนตัวไปทางซ้าย เร็ว
3 ก้าวเท้าขวาแยกออกข้างเยื้องไปข้างหลังเล็กน้อย ให้ขอบเท้าด้านในของปลายเท้าถึงพื้นก่อนพร้อมกับหมุนตัวไปทางว้ายจนกระทั่งหน้าเฉียงเข้ากลางห้องย้อนแนวเต้นรำ เร็ว
4 ถอยเท้าซ้ายไปข้างหลังตรงๆ ให้ฝ่าเท้าถึงพื้นก่อนแล้วจึงราบลงเต็มเท้า (ผู้ชายก้าวเท้าออกนอก) ช้า

การใช้เท้า : 1. ส้นเท้า
  2. ส้นเท้า
  3. ขอบเท้าด้านในของฝ่าเท้า
  4. ฝ่าเท้า
ปริมาณการหมุน : หมุนตัวไปทางซ้ายประมาณ 1/4 รอบระหว่างก้าวที่ 2 – 3
การเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางตรงกันข้าม : ทำในก้าวที่ 2 โดยหมุนตัวเข้าหาคู่
ตำแหน่งการเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางตรงกันข้าม : ทำในก้าวที่ 2 และ 4