หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  3/6 ต่อไป 
 วิชาลีลาศ : รหัสวิชา 01-610-025
หน่วยที่ 12 การลีลาศจังหวะแทงโก้ - จังหวะดนตรี และการนับจังหวะแทงโก้ - ปฏิบัติการนับจังหวะแทงโก้ - ความเร็วช้าของจังหวะดนตรี - การจับคู่ในจังหวะแทงโก้

จังหวะดนตรีและการนับจังหวะแทงโก้

ดนตรีของจังหวะแทงโก้เป็นแบบ 2/4 คือใน 1 ห้องเพลง มี 2 จังหวะ ดนตรีจะเน้นเสียงหนักทั้งจังหวะที่ 1
และจังหวะที่ 2

ปฏิบัติการนับจังหวะแทงโก้

การนับจังหวะ เนื่องจากการก้าวเท้าในจังหวะแทงโก้จะมีการก้าวทั้งช้าและเร็วโดยที่ก้าวช้าเท้ากับ 1 จังหวะ
และก้าวเร็วเท้ากับ 1/2 จังหวะ การนับโดยทั่วๆ ไปจึงนับ ช้า, ช้า, เร็ว, เร็ว, ช้า, ช้า เท่ากับ 1 จังหวะ
และก้าวเร็วเท้ากับ 1/2 จังหวะ การนับโดยทั่วๆไปจึงนับ ช้า, ช้า, เร็ว, เร็ว, ช้า

ความเร็วช้าของจังหวะดนตรี

ดนตรีของจังหวะแทงโก้บรรเลงด้วยความเร็วมาตรฐาน 33 ห้องเพลงต่อนาที (28-34 ห้องเพลงต่อนาที)

การจับคู่ในจังหวะแทงโก้

การจับคู่ในจังหวะแทงโก้เป็นแบบบอลรูมปิดที่มีความแตกต่างจากการจับคู่แบบปิดในจังหวะอื่นๆ กล่าวคือ เป็นการจับคู่ที่ค่อนข้างกระชับและลำตัวชิดกันมาก ผู้หญิงจะยืนเยื้องหรือเหลื่อมไปทางขวาของผู้ชายเล็กน้อย มือขวาของผู้ชายจะโอบลึกไปกลางแผ่นหลังของผู้หญิงมากกว่าจังหวะอื่นเล็กน้อย และดึงมือซ้ายให้งอเข้ามาใกล้ตัวเล็กน้อย แต่ข้อศอกยังอยู่ในระดับเดิม ลักษณะเช่นนี้ทำให้ลำตัวซีกขวาตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าค่อนข้างจะบิดล้ำไปข้างหน้ามากกว้าด้านซ้าย ส่วนผู้หญิงก็จะลดระดับข้อศอกและมือขวาลงเล็กน้อย เพื่อให้สอดคล้องกัน ส่วนมือซ้ายจะวางอยู่บนต้นแขนขวาตอนบนเกือบถึงหัวไหล่และให้เลยไปทางด้านหลังเล็กน้อย (บริเวณแผ่นหลังใต้สะบักขวาหรือต่ำกว่ารักแร้ของชายเล็กน้อย)

การจับคู่ดังกล่าวนี้เป็นการจับคู่ตามแบบมาตรฐานสากลที่อาจขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยบ้าง ดังนั้นในการเต้นรำกับสุภาพสตรีที่ไม่คุ้นเคย และเป็นการเต้นรำในงานสังคมทั่วๆ ไป ไม่ใช่เป็นการแข่งขันก็อาจจะจับคู่ในแบบบอลรูมธรรมดาเพียงแต่ฝ่ายชายดึงมือซ้ายเข้ามาใกล้ตัวเล็กน้อย แต่ข้อศอกอยู่ในระดับเดิมก็ได้

การจับคู่อีกแบบหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวะแทงโก้ก็คือ การจับคู่แบบพรอมเมอหนาด
ที่หมายถึง การจับคู่ที่ทั้งชายและหญิงหันหน้าไปในทิศทางเดียวกัน สะโพกขวาของชายสัมผัสกับสะโพกซ้ายของหญิงให้สะโพกซ้ายของหญิงเยื้องไปข้างหลังสะโพกชายเล็กน้อย ลำตัวทั้งคู่เปิดเป็นรูปตัววี โดยที่ลำตัวแยกจากกันเป็นมุมประมาณ 90 องศา

การยืนแบบนี้จะทำให้มือขวาของชายโอบจับด้านหลังของผู้หญิงได้ลึกกว่าแบบปิดและข้อที่ควรระวังประการหนี่งก็คือ มือซ้ายของชายและมือขวาของหญิงอย่าตก หรือไปดันคู่เต้นในขณะเดินและอย่าให้น้ำหนักตกมาข้างหลังในขณะที่
ก้าวไปข้างหน้า เพราะจะทำให้ก้าวเท้าไม่ค่อยออก