หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  3/5 ต่อไป 
 วิชาลีลาศ : รหัสวิชา 01-610-025
หน่วยที่ 10 การลีลาศจังหวะตะลุงแทมโป้ - การจับคู่ในจังหวะตะลุง แทมโป้ - การก้าวเท้า - ปฏิบัติการจับคู่จังหวะตะลุง แทมโป้

ภาพที่ 10.1 ปฏิบัติการจับคู่จังหวะตะลุง แทมโป้


การจับคู่ในจังหวะตะลุง แทมโป้

การจับคู่เป็นแบบปิดของละตินอเมริกันโดยทั่วไป

การก้าวเท้า

การก้าวเท้าในจังหวะตะลุงส่วนใหญ่จะใช้วิธีการก้าวเท้าและลากเท้าในขณะเคลื่อนที่ ดังนั้นผู้เรียนควรฝึกฝนวิธีการถ่ายน้ำหนักตัวและการเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางตรงกันข้าม ( C.B.M. ) เพราะจะทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสวยงาม
ทั้งนี้เพราะการก้าวเท้าเคลื่อนที่ในจังหวะตะลุงนั้นสามารถเคลื่อนที่ไปได้รอบตัว คือ ทั้งข้างหน้า ข้างหลัง และด้านข้างทั้งซ้ายและขวา การก้าวเท้าในจังหวะตะลุงมีอยู่ 2 แบบ คือ การโยกตัวและ
การก้าวเท้าไล่ตามกัน
การโยกตัว หมายถึง การถ่ายน้ำหนักตัวจากเท้าข้างหนึ่งไปยังเท้าอีกข้างหนึ่งแล้วเปลี่ยนกลับมาที่เท้าเดิม
การก้าวเท้าไล่ตามกัน หรือบางทีเรียกว่า ชิดเท้าไล่ตามกัน หมายถึง มีการก้าวเท้าแล้วลากเท้าอีกข้างหนึ่งเข้ามาชิดพร้อมกับก้าวเท้าหรือแยกเท้าออกไป (ก้าวชิดก้าว)
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 10.1 ปฏิบัติการจับคู่จังหวะตะลุง แทมโป้

ปฏิบัติการจับคู่จังหวะตะลุง แทมโป้

การก้าวเท้าในขณะที่โยกตัวทำได้ดังนี้

 1. การก้าวเท้าไม่ว่าจะเดินไปในทิศทางใดต้องให้ฝ่าเท้าถึงพื้นก่อนเสมอ
 2. ในขณะที่โยกตัวไปข้างหน้า (น้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าหน้า) ควรลากปลายเท้าที่อยู่ข้างหลังเข้ามาใกล้ๆ ส้นเท้าหน้า และขณะโยกตัวไปข้างหน้าให้ถอยส้นเท้าที่อยู่ข้างหน้ามาอยู่ข้างหน้าปลายเท้าหลัง
 3. ในการก้าวเท้าแต่ละก้าวไม่ควรก้าวเท้าให้ยาวหรือสั้นจนเกินไป คือไม่ก้าวเท้ายาวกว่าก้าวปกติหรือควรสั้นกว่าปกติเล็กน้อย และการก้าวเท้าไล่ตามกันจะก้าวสั้นๆ

ลวดลายของจังหวะตะลุงเทมโป้ที่เป็นลวดลายพื้นฐานที่นิยมเต้นกันโดยทั่วไปได้แก่

 1. ลวดลายพื้นฐาน (BASIC FIGURE) แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
  1.1 แบบก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลัง (FORWARD – BACKWARD STEP)
  1.2 แบบก้าวไปด้านข้าง (SIDE STEP)
 2. หมุนขวา
 3. หมุนซ้าย
 4. หมุนตัวไปด้านข้างซ้ายและขวา (SIDE TURN TO LEFT AND RIGHT)

นอกจากนั้นยังสามารถนำลวดลายของจังหวะบีกิน และจังหวะ ชา ชา ช่า มาปรับเต้นให้เข้ากับจังหวะตะลุงได้อีก เช่น แฮนด์ ทู แฮนด์ , ครอสซิ่ง สเต็ป และ อันเดอร์ อาร์ม เทิร์น เป็นต้น