หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  2/5 ต่อไป 
 วิชาลีลาศ : รหัสวิชา 01-610-025
หน่วยที่ 10 การลีลาศจังหวะตะลุงแทมโป้ - ตะลุงเทมโป้ (TALOONG TEMPO - จังหวะดนตรีและการนับจังหวะตะลุง แทมโป้ - ปฏิบัติการนับจังหวะตะลุง แทมโป้ - ความเร็วของจังหวะ

หน่วยที่ 10 การลีลาศจังหวะตะลุงแทมโป้

ตะลุงเทมโป้ (TALOONG TEMPO

ตะลุงเทมโป้หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า “ ตะลุง ” เป็นจังหวะลีลาศประเภทเบ็ดเตล็ดที่คนไทยคิดประดิษฐ์ขึ้น
โดยบรมครูทางด้านดนตรีท่านหนึ่ง คือ ครูล้วน ควันธรรม ได้เรียบเรียงเสียงประสาน และแต่งเพลงในจังหวะตะลุงไว้มากมายหลายเพลง โดยดัดแปลงจากทำนองดนตรีของชาวไทยภาคใต้ ที่ประกอบการแสดงหนังตะลุงให้เป็นจังหวะดนตรีสากลขึ้นและครูสง่า ล้อมวงศ์พานิชย์ ได้คิดรูปแบบการเต้นจังหวะตะลุงขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีผู้ที่นำลวดลายจากจังหวะ ชา ชา ช่า และบีกินมาเต้นกับจังหวะตะลุงอีกหลายลวดลาย เช่น แฮนด์ ทู แฮนด์ และอันเดอร์ อาร์ม เทิร์น เป็นต้น
ปัจจุบันจังหวะตะลุงเทมโป้ก็ยังได้รับความนิยมในหมู่คนไทย โดยแฉพาะในงานสังคมทั่วๆ ไป

จังหวะดนตรีและการนับจังหวะตะลุง แทมโป้

ดนตรีของจังหวะตะลุงเป็นแบบ 4/4 คือ มี 4 จังหวะใน 1 ห้องเพลง

ปฏิบัติการนับจังหวะตะลุง แทมโป้

การนับจังหวะ จะนับ 1, 2, 3, 4-5 หรือ ช้า, ช้า, ช้า, เร็ว-เร็ว หรือ ก้าว, ถอย, ก้าว, ชิด-ก้าว ก็ได้ โดยก้าวช้า
(ก้าวที่ 1-3) และก้าวเร็ว (ก้าวที่ 4-5) เท่ากับ 1/2 จังหวะ และก้าวแรกจะตรงกับจังหวะที่ 2 ของห้องเพลง

ความเร็วของจังหวะ

ดนตรีของจังหวะตะลุงบรรเลงด้วยความเร็วประมาณ 28 ห้องเพลงต่อนาที