หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 8/9 ต่อไป
 วิชาวอลเลย์บอล : รหัสวิชา 01-610-014
หน่วยที่ 4 ทักษะการเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง - การอันเดอร์ลูกตั้งสูง

ภาพที่ 4.9 การอันเดอร์ลูกตั้งสูง วิดีโอ 4.3 การอันเดอร์ลูกตั้งสูง


การอันเดอร์ลูกตั้งสูง

ทักษะนี้มีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่หัดเล่นวอลเลย์บอลใหม่ๆ การอันเดอร์ลูกนี้แขนทั้งสองต้องเหยียดตึง นิ้วหัว
แม่มือทั้งสองแนบชิดติดกัน ขณะตีลูกบอลมุมของแขนประมาณ 90 องศา คือยกแขนเสมอไหล่ นิ้วหัวแม่มือชี้ตรงไปข้างหน้าขนานกับพื้น

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 4.9 การอันเดอร์ลูกตั้งสูง
คลิกเพื่อดูภาพขยาย วิดีโอ 4.3 การอันเดอร์ลูกตั้งสูง