หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออกกลับ  11/11  ต่อไป  
การผลิตสุกร : รหัสวิชา 03-240-302
หน่วยที่ 8 โรงเรือนสุกรและอุปกรณ์ - การทำความสะอาดโรงเรือนและ อุปกรณ์ - การเตรียมคอกและโรงเรือนเลี้ยงสุกร - การทำความสะอาดบริเวณคอกและโรงเรือน

การทำความสะอาดโรงเรือนและ อุปกรณ์

ปัญหาเรื่องโรคของสุกรเกิดขึ้นเสมอ ซึ่งสาเหตุใหญ่คือ การสุขาภิบาลไม่ดีพอหรือบก พร่องทำให้สุกรได้รับเชื้อโรค ดังนั้นก่อนนำสุกรเข้าฟาร์มควรมีการเตรียมการไว้ก่อน เช่น ทำ ความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคภายในโรงเรือนก่อนนำสุกรเข้าเลี้ยงประมาณ 1 สัปดาห์

การเตรียมคอกและโรงเรือนเลี้ยงสุกร

1.สภาพแวดล้อมของคอกและโรงเรือน ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คือ
1.1ไม่ร้อนเกินไป
1.2ไม่เปียกชื้นหรือเย็นจนเกินไป
1.3อุปกรณ์ภายในคอกและโรงเรือน เตรียมให้พร้อม
2.การทำความสะอาดคอกและโรงเรือนก่อนนำสุกรเข้าเลี้ยง
2.1 คอกและโรงเรือนใหม่ซึ่งไม่เคยเลี้ยงสุกร ล้างด้วยน้ำจนคราบปูนตามที่ต่าง ๆ ออกหมด ก่อนนำสุกรเข้าเลี้ยง
2.2 คอกโรงเรือนเก่าที่เคยเลี้ยงสุกร ทำความสะอาดก่อนนำสุกรเข้าราว 1 สัปดาห์

การทำความสะอาดบริเวณคอกและโรงเรือน

ขั้นตอนก่อนที่จะทำการฆ่าเชื้อโรคภายในโรงเรือนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ควรได้มีทำความ สะอาดด้วยน้ำเปล่าเสียก่อน จะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อจะได้สัมผัสพื้นผิวของอุปกรณ์ เครื่องมือ พื้นคอกและโรงเรือนมากที่สุด

เครื่องมือและอุปกรณ์
ก่อนทำความสะอาดต้องเตรียมสิ่งต่อไปนี้
1. ไม้กวาดทางมะพร้าว 2. พลั่ว 3. แปรงทองเหลือง
4. ถังน้ำ 5. สายยาง 6. โซดาไฟ
7. ปูนขาว 8. น้ำยาฆ่าเชื้อโรค  


ขั้นตอนการปฏิบัติ
เก็บกวาดบริเวณพื้นคอกและโรงเรือน ปัดฝุ่นใยแมลงมุมตามเสาและหลังคาออกให้สะอาด ใช้พลั่วแซะเศษอุจจาระที่แห้งติดพื้นและเศษฟางทิ้ง จากนั้นใช้น้ำฉีดพื้นล้างโรงเรือนให้ทั่ว ใช้น้ำผสมผงซักฟอกราด แล้วใช้แปรงทองเหลืองขัดพื้นอีกครั้งจนสะอาด ใช้น้ำสะอาดล้างทิ้งอีกครั้ง จากนั้นทิ้งให้พื้นคอกแห้งก่อน จึงใช้น้ำละลายโซดาไฟ (ความเข้มข้น 5%) เทราดพื้น ที่กั้นคอกและเสาคอกให้ทั่ว ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วใช้น้ำเปล่าฉีดล้างน้ำยาโซดาไฟทิ้งอีกครั้งหนึ่ง เมื่อแน่ใจว่าล้างโซดาไฟหมด ก็โรยพื้นคอกด้วยปูนขาวบางๆ ตามซอกมุมต่าง ๆ หรือ ใช้น้ำละลายปูนขาวอัตราส่วน น้ำ 4 ส่วน ปูนขาว 1 ส่วน ราดให้ทั่วแล้วปล่อยทิ้งไว้
เมื่อจะนำสุกรเข้าเลี้ยงจึงล้างปูนขาวบริเวณพื้นคอกออกให้เกลี้ยง การโรยหรือทาด้วยปูนขาวควรทิ้งไว้ประมาณ 2 ชม.เป็นอย่างน้อย ถ้าสุกรมีอาการแพ้ปูนขาวไม่ควรใช้ แต่ควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อแล้วปล่อยทิ้งไว้ จนกว่าจะนำสุกรเข้าก็ล้างด้วยน้ำสักครั้งหนึ่งแล้วพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อซ้ำอีกที ปล่อยทิ้งไว้จนคอกแห้งจึงนำสุกรเข้า
1. ส่วนรางน้ำรางอาหารควรล้างให้สะอาด เมื่อยังไม่ได้ใช้ให้คว่ำไว้ ถ้าเป็นแบบติดตายตัวต้องล้างทำความสะอาดแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งอยู่เสมอ
2. บริเวณร่องน้ำควรกวาดล้างด้วยน้ำละลายโซดาไฟให้สะอาด
3. ซ่อมแซมโรงเรือน รางให้อาหาร รางน้ำที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพดีใช้การได้

การทำความสะอาดบริเวณรอบโรงเรือน
บริเวณรอบคอกหากมีแปลงหญ้าสำหรับให้สุกรเดินออกกำลัง หรือกินหญ้า ควรตัดหญ้า ไม่ให้สูงเกินไป อุจจาระปัสสาวะตลอดจนน้ำล้างคอกอย่างปล่อยลงแปลงหญ้า ควรสร้างบ่อเก็บอุจจาระและปัสสาวะอยู่ที่ปลายร่องน้ำทิ้ง บริเวณพื้นดินของแปลงหญ้า ควรป้องกันไม่ให้มีไข่พยาธิ หรือตัวอ่อนพยาธิอยู่ โดยโรยปูนขาวหรือน้ำละลายด้วยปูนขาว

การทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงสุกร
อุปกรณ์ในโรงเรือน เช่น รางน้ำ รางอาหาร ที่ตักน้ำ ที่ตักอาหาร พลั่ว แปรงทองเหลือง ฯลฯ ควรได้ทำความสะอาดนาน ๆ ครั้ง หรือเมื่อพบว่ามีสุกรป่วยด้วยโรคระบาด โดยนำอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ล้างด้วยน้ำเปล่า และน้ำผสมผงซักฟอกหรือสบู่ครั้งหนึ่งเสียก่อน จากนั้นนำไปล้างหรือแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เตรียมไว้สักพักหนึ่ง ประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง จากนั้นล้างด้วยน้ำเปล่าและนำไปตากแดดให้แห้งก่อนนำไปเก็บ
เวชภัณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาสุขภาพสัตว์ จะต้องรักษาความสะอาดให้ปราศจากเชื้อโรคอยู่เสมอ ทำโดย 2 วิธีใหญ่ ๆ ดังนี้ คือ
1. ทำความสะอาดโดยใช้ความร้อน
2. ทำความสะอาดโดยใช้สารเคมี หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

1. การใช้ความร้อน เครื่องมือที่ใช้ทำความสะอาดด้วยความร้อน ได้แก่ ไซริงค์ เข็มฉีดยา ความร้อนที่ใช้ในการทำลายเชื้อโรคในเครื่องมือ นิยมทำโดยการต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย 5 นาที ภายหลังใช้เสร็จแล้ว ควรล้างให้สะอาด ต้มฆ่าเชื้อโรค เช็ดให้แห้ง ก่อนเก็บไว้ในภาชนะที่ใช้เก็บเครื่องมือ พร้อมที่จะใช้ครั้งต่อไป
2. การใช้สารเคมีหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เครื่องมือเหล่านี้ได้แก่ ปากคีบ ,ปรอทวัดไข้ ,การไกรตัดหนัง กรรไกรตัดเขี้ยว กรรไกรตัดเบอร์หู มีดผ่าตัด คีมหนีบเส้นเลือด เข็มเย็บแผล คีมจับไปเปทท์ ไหมเย็บแผล หรือด้ายสมอเบอร์ 8 แผ่นกระจก บรรทัดวัดมันสันหลัง เครื่องสอดยาเข้าช่องคลอด เป็นต้น พวกนี้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
ปรอทวัดไข้ ก่อนใช้ควรทำความสะอาด โดยล้างน้ำและเช็ดหรือแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้ออีกครั้ง ก่อนใช้ปรอทต้องสลัดปรอทให้อยู่ที่อุณหภูมิต่ำสุดก่อน
เครื่องมือที่เป็นของมีคมหรือมีสกรู ไม่ควรใช้ความร้อนในการทำความสะอาด
เครื่องมือที่ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ยกเว้นไหม หรือด้าย ภายหลังใช้ ให้ทำความสะอาดด้วยการล้างน้ำ และสบู่ หรือผงซักฟอก จนแน่ใจว่าไม่มีคราบติดอยู่ตามซอกของเครื่องมือ แล้วเช็ดให้แห้ง นำไปเก็บ เมื่อจะใช้ก็นำมาแช่หรือเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

วิธีปฏิบัติ
1. เตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบริเวณคอกและโรงเรือนให้พร้อม
2. ทำความสะอาดคอกสุกรตามขั้นตอนการทำที่ถูกต้อง
3. ทำความสะอาดรอบโรงเรียน
4. ทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในโรงเรียน เช่น ที่ให้อาหาร เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้ฝึกปฏิบัตินอกเวลา

ใบรายงานผลการปฏิบัติ เรื่องการทำความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์
1. อุปกรณ์และขั้นตอนการทำความสะอาดบริเวณคอก มีดังนี้
อุปกรณ์..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ขั้นตอน..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2. อุปกรณ์และขั้นตอนการทำความสะอาดรอบโรงเรือนมีดังนี้ อุปกรณ์.......................................................................................................................
..................................................................................................................................
ขั้นตอน.......................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3. การทำความสะอาดอุปกรณ์

รายการอุปกรณ์ วิธีทำความสะอาด
สรุปผลและวิจารณ์
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................