หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออกกลับ  9/10  ต่อไป  
การผลิตสุกร : รหัสวิชา 03-240-302
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุกร - แนะนำอุปกรณ์ภายในฟาร์มสุกร - อุปกรณ์ในคอกคลอด - อุปกรณ์ทำเครื่องหมาย - อุปกรณ์พื้นฐานฟาร์ม - อุปกรณ์การประเมินประสิทธิภาพในการผลิต - อุปกรณ์ผสมเทียม - อุปกรณ์ตรวจการผสมพันธุ์และการตั้งท้อง - อุปกรณ์โรงอาหารสัตว์ - อุปกรณ์ผ่าตัด (Operating set) - ปฏิบัติการแนะนำอุปกรณ์ฟาร์มสุกร

แนะนำอุปกรณ์ภายในฟาร์มสุกรอุปกรณ์ในคอกคลอด

 1. คีมตัดเขี้ยวลูกสุกร (Pig tooth nipper หรือ Pig tooth cutter) หรือเครื่องกรอฟันสุกร (Pig tooth grinder)
 2. คีมตัดหาง สายสะดือ ตอนลูกสุกร (Emasculator) มีใบมีดด้านหนึ่งมีลักษณะไม่คมและเป็นร่อง ที่ช่วยห้ามเลือดได้ดีกว่าการใช้กรรไกรหรือมีดผ่าตัด
 3. คีมตัดหางสุกร (Tail docker) เป็นคีมที่มีเปลวไฟลนให้คมมีดร้อน ความร้อนขณะตัดช่วยสมานแผล ห้ามเลือดไม่ให้ไหล
 4. ที่สอดยาเหน็บช่องคลอด (Vaginal introducer) ใช้สอดยาเม็ดขนาดใหญ่เพื่อป้องกันและรักษาการอักเสบของระบบสืบพันธุ์
 5. ขดลวดหรือหลอดไฟให้ความร้อนลูกสุกร (Heater หรือ Lamp)
 6. คีมช่วยคลอด (Farrowing forceps) ใช้คีบหัวหรือสะโพกลูกสุกรและดึงออกจากช่องคลอด
 7. ลวดสลิงสเตนเลสช่วยคลอด (Farrowing stainless sling) ใช้คล้องหัวหรือสะโพกลูกสุกรและดึงออกจากช่องคลอด
 8. คีมถ่างหนังยางตัดหางสุกร (Elastrator) และหนังยางตัดหางสุกร (Rubber ring for elastrator)
  อุปกรณ์ทำเครื่องหมาย

 1. คีมตัดเบอร์หูลูกสุกร (Ear puncher หรือ Ear notcher) มีแบบรูปตัว U และตัว V
 2. เบอร์หูพลาสติก (Ear tag)
 3. คีมติดเบอร์หูพลาสติก (Tag applicator)
 4. ปากกาเขียนเบอร์หูพลาสติก (Tag pen)
 5. ชุดสักเบอร์หูสุกร (Tattoo set) ประกอบด้วยคีม เลขสัก และหมึกสัก หากมีแกนหมุนตัวเลขอยู่ในคีมเรียกชุดสักเบอร์หูสุกรแบบโรตารี (Rotary tattoo set)
 6. หมึกสัก (Tattoo ink)
  อุปกรณ์พื้นฐานฟาร์ม

 1. ที่ดึงปากสุกร (Hog holder) มีหลายชนิด ทั้งมีด้ามและไม่มีด้าม มือดึงมีทั้งเป็นแท่งตรงและตะขอ หากมีด้าม และล็อกตำแหน่งของสลิงได้ เรียก Lockable hog holder
 2. ที่ช็อตสุกร (Hot shot) ใช้สำหรับไล่สุกรด้วยไฟฟ้าแรงต่ำ ทำให้สุกรตกใจและเดินไปข้างหน้า
 3. รองเท้าหุ้มข้อเป็นยาง (Rubber boots)
 4. ที่กันเปื้อน (Apron)
 5. เครื่องฉีดล้างแรงดันสูง (High pressure cleaner) นิยมใช้เพื่อทำความสะอาดคอกสุกร
  อุปกรณ์การประเมินประสิทธิภาพในการผลิต

 1. เทปวัดรอบอกสัตว์ (Weighting tape) เพื่อประมาณการน้ำหนักตัว
 2. เครื่องชั่งน้ำหนัก (Weighing machine)
 3. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบไฟฟ้า (Electronic weighing machine)
 4. ไม้วัดไขมันสันหลัง (Back-fat ruler หรือ Back-fat probe) เป็นโลหะกันสนิม (Stainless)
 5. เครื่องวัดไขมันสันหลังโดยใช้คลื่นเสียง (Back-fat grader) มักแสดงผลเป็นตัวเลข หาก แสดงผลเป็นกราฟ เรียก Graphic back-fat grader
  อุปกรณ์ผสมเทียม

 1. ถังใส่น้ำเชื้อแช่แข็ง (Frozen semen container)
 2. ที่ฉีดน้ำเชื้อสุกรหัวเกลียว อวัยวะเพศผู้เทียม (Spiral tip catheter)
 3. ที่ฉีดน้ำเชื้อสุกรหัวเกลียว ใช้แล้วทิ้ง (Disposable spiral tip catheter)
 4. ที่ฉีดน้ำเชื้อสุกรหัวโฟม ใช้แล้วทิ้ง (Disposable foam tip catheter)
 5. สารหล่อลื่นที่ฉีดน้ำเชื้อสุกร (Catheter lubricant) เช่น วาสลิน เจลลี่
 6. ขวดพลาสติกใส่น้ำเชื้อสุกรที่เจือจางแล้ว (Plastic bottle for diluted semen)
 7. ถุงพลาสติกใส่น้ำเชื้อสุกรที่เจือจางแล้ว (Plastic bag for diluted semen)
 8. หลอดพลาสติกใส่น้ำเชื้อสุกรที่เจือจางแล้ว (Plastic tube for diluted semen)
 9. ที่วัดอุณหภูมิ (Thermometer)
 10. หลอดดูดของเหลวอย่างละเอียด (Pipette)
 11. ที่ดูดของเหลวอย่างละเอียดมาก (Micropippete) ตั้งปริมาณที่ดูดได้ และทำงานโดยการกด
 12. ที่รีดน้ำเชื้อสุกร แม่สุกรเทียม (Dummy, Dummy sow)
 13. เครื่องตรวจความสามารถในการผ่านของแสง (Spectophotometer) ใช้วัดความหนาแน่นหรือจำนวนของอสุจิในน้ำเชื้อ ถ้าแสงผ่านได้น้อยแสดงว่ามีอสุจิหนาแน่นสูง
 14. กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) ใช้ตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ
 15. แผ่นสไลด์ที่มีช่องตาราง (Haemocytometer) ใช้นับเม็ดเลือดหรือตัวอสุจิ
 16. เครื่องวัดสีของของเหลว (Colorimeter) เช่น น้ำเชื้อ
 17. เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH meter)
  อุปกรณ์ตรวจการผสมพันธุ์และการตั้งท้อง

 1. เครื่องตรวจการเป็นสัด (Heat detector) โดยวัดแรงต้านทานไฟฟ้า (Ω) ของของเหลวในช่องคลอด
 2. เครื่องตรวจการตั้งท้อง (Pregnancy detector) มี 2 ชนิดคือ
  2.1 Doppler pregnancy detector เครื่องตรวจการตั้งท้องแบบฟังเสียงการไหลของเลือด
  2.2 Ultrasonic pregnancy detector เครื่องตรวจการตั้งท้องแบบใช้คลื่นเสียง มีหลายแบบขึ้นอยู่กับวิธี และความละเอียดในการแสดงผล
  - แบบแสดงผลเป็นกราฟ
  - แบบแสดงผลเป็นการเปิดปิดหลอดไฟ หรือมีเสียง ไม่มีเสียง
  - แสดผลเป็นรูปเงาของตัวอ่อน เรียก Real-time ultrasonic pregnancy detector
 3. มือจับรับส่งคลื่นเสียง (Probe) มีหลายแบบ จุดที่สำคัญคือหน้าสัมผัสกับตัวสัตว์ต้องมีเจลลี่ หรือน้ำมัน (Lubricant) ทาเคลือบไว้ ป้องกันไม่ให้มีอากาศคั่นระหว่างสัตว์กับหน้าสัมผัส
  อุปกรณ์โรงอาหารสัตว์

 1. โรงอาหารสัตว์ (Feed mill)
 2. ถังเก็บอาหารสัตว์ (Feed silo)
 3. รางอาหารสุกร (Feeder)
 4. รางอาหารสุกรแบบอัตโนมัติ (Automatic feeder) มักหมายถึงถังกลม
 5. ที่ให้อาหารชนิดให้สัตว์เข้าเบิกอาหารกินได้เอง (Feed station หรือ Self feeder)
 6. เครื่องผสมอาหาร (Mixer)
 7. เครื่องผสมอาหาร แบบถังตั้ง (Vertical type mixer) นิยมใช้ในฟาร์มทั่วไป
 8. เครื่องผสมอาหารแบบถังนอน (Horizontal type mixer) ใช้ผสมได้ละเอียด มักใช้ผสมทีละน้อย เช่น ผสมพรีมิกซ์หรือยากับอาหาร
 9. เครื่องอัดเม็ดอาหาร (Pelleting machine)
 10. เครื่องเอ็กทรูดเดอร์ (Extruder) เครื่องบดอัดอาหารความดันสูง
 11. ที่ให้น้ำแบบกัดดูด (Nipple waterer)
 12. ที่ให้น้ำแบบถ้วย (Cup waterer)
  อุปกรณ์ผ่าตัด (Operating set)

 1. กรรไกร, กรรไกรผ่าตัด (Scissors, Operating scissors)
 2. กรรไกรผ่าตัดหัวมน (Blunt scissors)
 3. กรรไกรผ่าตัดหัวแหลม (Sharp scissors)
 4. กรรไกรผ่าตัดแบบตรง (Straight scissors)
 5. กรรไกรผ่าตัดแบบโค้ง (Curved scissors)
 6. กรรไกรตัดไหม (Stitch scissors)
 7. กรรไกรตัดสายสะดือ (Umbilical scissors)
 8. คีม ปากคีบ (Forceps)
 9. คีมจับเส้นเลือด (Artery forceps) ปลายแหลมเล็กและมน มีลักษณะเป็นฟันเลื่อยถี่มาก และกดล็อกได้
 10. คีมจับลำไส้ (Interstitial forceps)
 11. คีมจับเนื้อเยื่อ (Tissue forceps)
 12. เข็มฉีดยา สเตนเลส (Stainless needle)
 13. เข็มฉีดยาแบบใช้แล้วทิ้ง (Disposable needle)
 14. เข็มโค้ง ใช้เย็บแผล (Curved needle)
 15. คีมจับเข็มเย็บแผล (Needle holder) คล้ายคีมหนีบเส้นเลือด แต่ปากมีเขี้ยวล็อก
 16. ด้ามมีดผ่าตัด (Scalpel handle)
 17. ใบมีดผ่าดัด (Blade)
 18. ไหมละลาย ใช้เย็บแผล (Catgut)
 19. ถุงมือผ่าตัด ทำด้วยยางพารา (Surgical glove)
 20. กระเป๋าใส่อุปกรณ์ในการผ่าตัด (Surgical bag)
 21. ถุงมือพลาสติก สวมถึงไหล่ใช้ล้วงทวาร (Shoulder glove)
 22. กล่องต้มอุปกรณ์ ฆ่าเชื้อโรคด้วยไฟฟ้า (Sterilized box)
 23. หม้อต้มอุปกรณ์ ฆ่าเชื้อโรคด้วยไฟฟ้า (Electric pot)
 24. ชุดอุปกรณ์ให้น้ำเกลือ (Dipping saline group)
 25. กระบอกฉีดยา (Syringe)
 26. กระบอกฉีดยาพลาสติก (Plastic Syringe)
 27. กระบอกฉีดยาพลาสติก ใช้แล้วทิ้ง (Disposable Syringe)
 28. กระบอกฉีดยาแก้ว (Glass Syringe)
 29. กระบอกฉีดยาอัตโนมัติ (Automatic Syringe) ที่เสียบกับขวดยาและดูดยาตามขนาดที่กำหนดได้เอง
 30. กระบอกฉีดยาอัตโนมัติแบบต่อสาย (Automatic self-filling syringe) กระบอกฉีดยาต่อสายไปเสียบกับขวดยาขนาดใหญ่ และดูดยาตามขนาดที่กำหนดไว้ได้เอง
 31. กระบอกฉีดยาขนาด 1 ซี.ซี. (Tuberculin syringe)
ปฏิบัติการแนะนำอุปกรณ์ฟาร์มสุกร

ให้นักศึกษาจดรายการอุปกรณ์ที่มีภายในฟาร์ม และให้นักศึกษาในกลุ่มอภิปรายกันว่าอุปกรณ์ใดที่มีความจำเป็นแต่ที่ฟาร์มยังไม่มีบ้าง และให้แนะนำว่าอุปกรณ์ 5 ชนิดที่จำเป็นที่สุดตามลำดับ ที่ฟาร์มต้องจัดหามาโดยด่วน

ใบรายงานการปฏิบัติ เรื่องแนะนำอุปกรณ์ภายในฟาร์ม

1. จดรายการอุปกรณ์ที่มีภายในฟาร์ม
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. ผลการอภิปรายในกลุ่ม สรุปว่า อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นแต่ที่ฟาร์มยังไม่มีและแนะนำว่า ฟาร์มต้องจัดหามาโดยด่วน 5 ชนิด ตามลำดับที่จำเป็นที่สุดไปน้อยที่สุด
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................