หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  3/5 ต่อไป 
วิชาเครื่องหนัง 3 : รหัสวิชา 07-470-212
หน่วยที่ 8 การทำเข็มกลัดหนังฟอกฝาด - ขั้นตอนการทำเข็มกลัด - การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำเข็มกลัดติดเสื้อ - วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำเข็มกลัด

ภาพที่ 8.1 แป้นเข็มกลัด

ขั้นตอนการทำเข็มกลัด

การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำเข็มกลัดติดเสื้อ

การเลือกวัสดุ มาใช้ทำเข็มกลัดติดเสื้อต้องพิจารณา ดังนี้
1. การออกแบบเหมาะสมกลมกลืนกันโดยสภาพส่วนรวมทั้งหมด
2. ประโยชน์ใช้สอย โดยเน้นว่าเข็มกลัดติดเสื้อนั้นจะใช้ในเวลาใด เช่น ใช้ในเวลากลางคืน ควรเลือกหินสี หรือโลหะ ที่มีแสงเป็นประกายรับแสงไฟ นำมาประกอบด้วย เป็นต้น
3. กระบวนการผลิตที่สัมพันธ์กับการออกแบบและคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก
4. การบำรุง รักษา สะดวก ง่าย และรวดเร็วไม่ยุ่งยากเกินความจำเป็น

วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำเข็มกลัด

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 8.1 แป้นเข็มกลัด

ในการทำเข็มกลัดติดเสื้อนั้นมีวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่จำเป็นและสำคัญต่อการเรียนรู้ จึงควรมี วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือครบพอสมควรเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
1. หนังวัวฟอกฝาด (ในกรณีต้องการทำลวดลาย)
2. หนังฟอกโครม (ในกรณีที่นำหินสี โลหะ หรือวัสดุตกแต่งมาประดับร่วมกัน เป็นเครื่องประดับกลางคืน)
3. กาวยาง , กาวเหลว
4. ดินสอคาร์บอน
5. กรรไกร
6. คัดเตอร์
7. สีและวัสดุตกแต่ง
8. แป้นเข็มกลัด
9. เครื่องมือทำลวดลาย
10. ค้อนไม้ / ค้อนเหล็ก